Upgrade House – Nâng Cấp Nhà

Nâng cấp nhà - Cải tạo nhà khó hay dễ?
Một ngày nào đó vì một lý do nào đó mà bạn phải sửa chữa nhà mình để phù hợp với bối cảnh hiện tại thì bạn lựa chọn đập đi xây lại hay sửa chữa cải tạo?
Hôm nay các kiến Trúc Sư - 28 Design xin giới thiệu với mọi người một dạng Sửa chữa - Nâng cấp nhà ở do quy hoạch mở được đã lấy đi 1/3 diện tích m2 mặt trước của nhà.
Cho dù đây là một dạng công trình Sửa Chữa và Nâng Cấp nhưng không có nghĩ nó sẽ không được trọn vẹn như các bạn xây mới đâu nhé với một tâm thế luôn đặt chữ TÂM trong hoạt động thiết kế Kiến Trúc - Nội Thất các kiến trúc sư đã đo đạc khảo sát kỹ hiện trạng đưa ra phương án tối ưu về chi phí, đẹp về thẩm mỹ và phù hợp với Chủ Đầu Tư.
NeoClassic là chủ đề được đơn vị Tư Vấn cũng như Chủ Đầu tư nhất trí tán thành thông qua, có lẽ không cần phải bàn quá nhiều về phong cách này bởi qua thời gian qua nhiều thế kỷ nó đã khẳng định được vị thế trường tồn nhờ vẻ đẹp và sự uy nghi sang trọng mà Neoclassic đem lại.
Hiện nay NeoClassic được phân nhiều dòng khác nhau, có NeoClassic nguyên thủy rồi tiến đến NeoClassic mix match đa dạng, không có quy chuẩn hay mẫu chung tất cả đều dựa trên sự thiết kế sắp đặt tài tình của Kiến Trúc Sư và sự thấu hiểu của Chủ Đầu Tư để hình thành nên tác phẩm.
Xin giới thiệu Công Trình được trùng tu sửa chữa bởi 28 Design theo phong cách NeoClassic trong 45 ngày.
---------------------------------------------------------------
𝐖𝐚𝐥𝐧𝐮𝐭 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧
Địa Điểm: Xuân Diệu - Tây Hồ - Hà Nội
Diện Tích Xây Dựng Còn Lại : 100m2/sàn và 50 m2/sàn